Kontakt

In Memoriam

300

Viele bezeichnen ihn als "Steuerberater der klassischen Schule". Aber er war viel mehr. Er arbeitete nicht als Steuerberater, sondern er lebte in diesem Beruf. Sein Fachwissen war nahezu unerschöpflich. Diesem Fachwissen vertrauten seine Mandanten. Zu diesen zählten viele Größen der Show-Branche, die dadurch Altenstadt sogar einen gewissen Ruhm zukommen ließen. Sein Wissen gab er in bedachter Weise auch an seine Tochter Anke Fuhr und seinen Sohn Dr. Jörg Dauernheim weiter. 1996 trug er mit seiner Erfahrung zur Gründung der Rechtsanwaltkanzlei Dauernheim & Kollegen bei. Seit der Gründung bis zum seinem Tod (25.01.2006) stand er den Rechtsanwälten und den Mitarbeitern mit Rat und Tat zu Seite. Ohne ihn hätte es diese Kanzlei mit ihrer Ausprägung nicht geben. Sein Tod hat eine große Lücke hinterlassen, die nur schwer zu füllen sein wird. Wir alle wissen, dass Herr Arnold Dauernheim eigentlich davon ausging, sein Lebenswerk würde mit seinem Tod ein Ende finden. Aber dem ist nicht so. Die von ihm gegründete Steuerkanzlei wird von seinem Sohn, Herrn Rechtsanwalt Dr. Jörg Dauernheim, in seinem Sinn und Geiste fortgeführt. Sein Lebenswerk besteht daher fort.


Er bleibt unvergessen.

Was ein Mensch an Gutem
in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren.

Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann,
steht in den Herzen der Mitmenschen.

Albert Schweitzer

300
Mit tiefer Betroffenheit müssen wir bekanntgeben, dass am 10.09.2015 nach langer, schwerer Krankheit unser Kollege Prof. Dr. Bíró verstorben ist. Mit Prof. Bíró verlieren wir einen der versiertesten Insolvenz- und Sportrechtler Ungarns. In diesen schweren Stunden des Abschiedes sind wir in Gedanken bei seiner Familie. 
Wir erlauben uns den Nachruf der Universität Miskolc im Originalwortlaut wiederzugeben ( Quelle: Universität Miskolc http://jogikar.uni-miskolc.hu)


Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet. 
Csak az hal meg, kit felednek, 
Örökké él, kit igazán szeretnek.” 


(Kosztolányi Dezső)

Prof. Dr. Bíró György

(1955-2015)

Életének 60. évében, hosszú betegség után, 2015. szeptember 10-én elhunyt Prof. Dr. Bíró György, a Miskolci Egyetem hajdani rektorhelyettese, az Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója, a Polgári Jogi Tanszék vezetője, a Deák Ferenc Doktori Iskola oszlopos tagja.

Bíró György 1955. április 21-én született Sajószentpéteren. Egyetemi tanulmányait Szegeden folytatta, 1978-ban szerzett diplomát. A Diósgyőri Gépgyárban végzett jogtanácsosi munkát követően 1982-től kezdődött egyetemi oktatói pályafutása.

Kandidátusi értekezését „Az értékállandóság biztosítékai a kötelmi jogviszonyokban” címmel védte meg 1993-ban, mely évtől kezdve vezette a Polgári Jogi Tanszéket is. 1996 és 1999 között volt dékánhelyettes. 1999-ben habilitált „A megbízási szerződés” és „A magyar polgári jog szerződési rendszere” témakörében tartott előadásaival és ugyanebben az évben kapta meg egyetemi tanári kinevezését. 2006-tól vezette töretlen lelkesedéssel a Civilisztikai Tudományok Intézetét.

2000-től két cikluson át volt a Miskolci Egyetem tanulmányi rektorhelyettese.

Az oktatás és a tudomány mellett sikeres ügyvédi tevékenységet folytatott a 10. számú Ügyvédi Iroda vezetőjeként, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara elnökhelyetteseként.

1998-tól volt főszerkesztője a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara szakmai lapjának, az ADVOCAT-nak. Közel 100 kiadvány jelent meg szerkesztése vagy lektorálása alatt a szívügyének tekintett Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Kiadó gondozásában. Több egyetemi jegyzet szerzője, társzerzője, számtalan cikk és tanulmány szellemi atyja.

Tudatosan építette a kar, az intézet és a tanszék nemzetközi és hazai kapcsolatrendszerét, építő vitákat generált mind a tudományos diákköri munkában, mind pedig az elméleti és gyakorló jogászok körében. A hallgatóit is erre készítette fel áldozatos és igényes tanári tevékenysége során. Három évtizeden át oktatott, iskolateremtő tevékenysége eredményeképpen több tanítványa lépett tudományos pályára, többen saját tanszéke oktatójaként, kutatójaként.

Szakmai, tudományos és oktatói munkásságát számos kari és egyetemi kitüntetéssel ismerték el. Mindezek mellett 2013-ban megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést is. Az MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága pedig eddigi kiemelkedő tudományos eredményeire tekintettel 2014-ben „Kitüntető Tudományos Díjban” részesítette.

Prof. Dr. Bíró Györgyöt a Miskolci Egyetem saját halottjának tekinti.

Nemcsak egy kiemelkedő jogtudós, tanítómester és zseniális gyakorlati szakember ment el közülünk, hanem egy mindig vidám, életkedvvel, tervekkel teli, nagyszerű ember és barát is. Halála nagy veszteség kollégáinak, tanítványainak és barátainak egyaránt.

„Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek.”

Emlékét igaz szeretettel és kegyelettel őrizzük.

logo-feher
Back to top